ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Заповеди

Поради достигната заболяемост над 750 на 100000 в община Ловеч се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата в общината, считано от 21.10.2021 г. до 29.10.2021 г. и съгласно Заповед № РД01-856 от 19.10.2021г. на министъра на здравеопазването, Заповед РД09-3596-20.10.2021 г. на министър на образованието и науката и Заповед № РД-01-169/ 20.10.2021г на РЗИ-Ловеч