ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Обществен съвет

ПОКАНА за свикване на заседание на Обществения съвет при ОУ "Васил Левски" - Ловеч на 28.11.2019г. (четвъртък), от 18:00 ч. с дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на Обществения съвет от мандат 2016-2019г.

2. Избор на нови членове на Обществения съвет.

 

 

ПОКАНА за свикване на заседание на Обществения съвет при ОУ "Васил Левски" - Ловеч на 09.03.2020г. (понеделник), от 17:30 ч. с дневен ред:

  1. Становище за разпределението на бюджета и размера на капиталовите разходи.
  2. Становище по училищния план-прием за учебната 2020/2021 г.