ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Занимания по интереси

Групи за занимания по интереси за 2022/ 2023 учебна година

1. В света на математиката

Групата за занимания по интереси – „В света на математиката“, през учебната 2022-2023 година, включваше 20 ученика от пети клас. В групата учениците идваха и работеха с желание и стимул. Решаваха задачи самостоятелно и на групи. Състезаваха се за бързина и вярно решение. Решаваха и задачи за олимпиади и състезания по математика и част от учениците, заемаха призови места в състезания по математика. Отбелязаха и световният ден на математиката, с математически игри и логически задачи. Учениците направиха макети на геометрични тела, презентации за куб и паралелепипед. За учениците, математиката бе забавна и интересна.

Галерия

2. В чудния свят на математиката

3. Дизайн откриватели

Клуб за занимания по интереси „Дизай откриватели“
Истинско предизвикателство за учениците от 1 "а" клас и за техния класен ръководител - г- жа Нина Тодорова бяха проведените часове в Клуба за занимания по интереси "Дизайн откриватели". В продължение на няколко мисии, малките ученици с голям интерес и нетърпение "влязоха в обувките" на архитекта, космонавта, откривателя, еколога, пътешественика, метеоролога, дизайнера. Чрез игра, интересни експерименти и реализиране на собствени проекти, първокласниците научиха колко е необятен Космосът, колко е предизвикателен Северният полюс и колко са важни професии като архитект, метеоролог и еколог. В края на всяка мисия учениците получаваха диплома, а своите умения и вече натрупан опит споделиха със свои съученици, родители и гости.
Всички очакваме с нетърпение новите предизвикателства, които ще срещнат по пътя си вече порасналите второкласници!

 Галерия

4. Дизайн шампиони

Група за занимания по интереси „Дизайн шампиони“
В групата за занимания по интереси „Дизайн шампиони“ са включени 22 ученици от 3. „в“ клас през 2022-2023 учебна година. В рамките на 70 часа от октомври до юни децата изпълниха седем различни мисии, в които се запознаха с професиите на архитекта, космонавта, откривателя, пътешественика, еколога, метеоролога и автомобилния дизайнер. Учениците подготвиха и представиха своите крайни продукти след всяка мисия като публична изява – пред първокласници, на интерактивното табло в училището, с изложба, с видео в групата на родителите, с публикации в училищната страница във Facebook, чрез иновативен урок за споделяне на добри практики по НП „Иновации в действие“. Беше използвана образователна програма за проектно-базирано обучение и дизайн мислене на Red Paper Plane @rpplane. Работата бе насочена към развиването и използването на детското любопитство към света и знанието чрез разчупване на традиционното преподаване и изменението на образователната среда за постигане на по-добри резултати в часовете за занимания по интереси и в учебните часове. Чрез заниманията се даде възможност за стимулиране на връзката между ученици, преподавател и родители. В клуба се работеше за развиване и превръщане в навик на ключови житейски умения (или “уменията на 21-ви век”) — решаване на проблеми, креативност, работа в екип, общуване, любопитство, инициативност, упорство, лидерство, адаптивност, увереност в способностите, дигитални компетентности.

Галерия

5. Бързи, смели, сръчни

Група за занимания по интереси “Бързи, смели, сръчни“
В групата участват 17 ученици от четирите паралелки на втори клас с ръководители Ирена Кръстева и Мая Димитрова. Тренировките с децата започнаха от месец октомври и заниманията продължиха до началото на месец юни. Последователно се разучиха и петте подвижни игри, които се изпълняват в състезанието „Бързи, смели, сръчни“. Всички деца с желание посещаваха тренировките, но само най-подготвените - 12 участваха в самото състезание за второкласници, което е част от детския празник „Пламъчета сини“, посветен на празника на града. Отборът ни спечели първо място и златни медали на състезанието, което всъщност беше и представителна изява на групата.

Галерия

6. Клуб баскетбол

Занимания по интереси група „Баскетбол“
Групата по интереси „Баскетбол“, с ръководител Анелия Илиева, беше сформирана в началото на учебната година и работи по изготвено разпределение. Всички ученици посещаваха редовно часовете и активно участваха за усъвършенстване на техническата и тактическата игра.
През годината отборите от момичета и момчета участваха в Общинските състезания, където момчетата се класираха втори, а момичетата продължиха до Зонално първенство и се класираха на трето място.
Като преставителна изява отборите изиграха демонстративни мачове на спортния празник на училището, където показаха добра техника и отлична подготовка.
Участвахме и в общинското първенство по Стрийтбол, където нашите отбори се окичиха със златни и сребърни медали за момичета и момчета.

7. И аз съм част от историята на моето училище

 Група за занимания по интереси „И Аз съм част от историята на моето училище…“
Ръководител: старши учител по математика и ИТ - Даниела Цочева
Групата работи и изготви дигитална летописна книга за учебната 2022/2023 година „И Аз съм част от историята на моето училище…“ за ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч в приложението Power point. Събра снимков материал, обработи и го съхрани. Написа и набра информация в MS Word за следните раздели: раздел І „Учители и ученици“, раздел ІІ „Празници и традиции в училище“, раздел ІІІ „Призови места в олимпиади, конкурси, състезания“, раздел ІV „Работа по проекти“, в раздел V "Иновативно училище", раздел VІ „Добри практики“, фотоалбум на завършващите ученици в VІІ клас.
Цялостно оформяне на дигиталната летописна книга и представянето ú ще бъде направено в началото на следващата учебна година по паралелки.
Децата работиха с желание и с нетърпение очакват да представят презентацията и да видят оценката на труда им от техните съучениците.
Ето и работещи ученици, в един учебен час…

Галерия