ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Занимания по интереси

2022/ 2023 учебна година

1. В света на математиката

2. В чудния свят на математиката

3. Дизайн откриватели

4. Дизайн шампиони

5. Бързи, смели, сръчни

6. Клуб баскетбол

7. И аз съм част от историята на моето училище