ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Ваканции

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

 • 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
 • 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
 • 01.02.2022 г.   – междусрочна
 • 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна

2. Неучебни дни

 • 18.05.2022 г. ДЗИ по БЕЛ
 • 20.05.2022 г. Втори ДЗИ
 • 25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 14.06.2022 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
 • 16.06.2022 г. НВО по математика в края на VII и на X клас

 

Начало на втори учебен срок на учебната 2021/2022г. – 02.02.2022 г.

 

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

 • 31.05.2022г.– І – ІII клас /14 учебни седмици/
 • 15.06.2022г. – IV – VІ клас /16 учебни седмици/
 • 30.06.2022г. – VII - ..... клас /18 учебни седмици/

 

Дни за провеждане на НВО, както следва:

 ІV кл

 • Български език и литература – 27 май 2021г.
 • Математика – 28 май 2021г.

VІІ клас

 • Български език и литература – 14 юни 2022г.
 • Математика – 16 юни 2022г.