ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Ваканции

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/ 2024 година:

 • 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
 • 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
 • 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. - междусрочна
 • 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна

2. Неучебни дни

 • 17.05.2024 г. ДЗИ по БЕЛ
 • 20.05.2024 г. Втори ДЗИ
 • 19.06.2024 г. НВО по БЕЛ в края на VII клас
 • 21.06.2024 г. НВО по математика в края на VII клас

 

Начало на втори учебен срок на учебната 2023/ 2024г. – 06.02.2024 г.

 

Край на втория учебен срок на учебната 2022/ 2023 година:

 • 29.05.2024г.– І – ІII клас /14 учебни седмици/
 • 14.06.2024г. – IV – VІ клас /16 учебни седмици/
 • 28.06.2024г. – VII - ..... клас /18 учебни седмици/

 

Дни за провеждане на НВО, както следва:

 ІV кл

 • Български език и литература – 27 май 2024 г.
 • Математика – 28 май 2024 г.

VІІ клас

 • Български език и литература – 19 юни 2024 г.
 • Математика – 21 юни 2024 г.