ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Ваканции

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/ 2023 година:

 • 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
 • 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
 • 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. - междусрочна
 • 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна

2. Неучебни дни

 • 19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ
 • 23.05.2023 г. Втори ДЗИ
 • 25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 13.06.2023 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
 • 16.06.2023 г. НВО по математика в края на VII и на X клас

 

Начало на втори учебен срок на учебната 2022/ 2023г. – 06.02.2023 г.

 

Край на втория учебен срок на учебната 2022/ 2023 година:

 • 31.05.2023г.– І – ІII клас /14 учебни седмици/
 • 15.06.2023г. – IV – VІ клас /16 учебни седмици/
 • 30.06.2023г. – VII - ..... клас /18 учебни седмици/

 

Дни за провеждане на НВО, както следва:

 ІV кл

 • Български език и литература – 29 май 2023 г.
 • Математика – 30 май 2023 г.

VІІ клас

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г.
 • Математика – 16 юни 2023 г.