ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

История

Историческа справка:

 • 1861г. В махала Хармането, гражданинът Съю Ичов предоставя своята къща и се открива училище. В него се обучават само момчета. Това е началото на днешното училище “Васил Левски”, потвърдено с писмо от музея на Народното образование, гр. Габрово.
 • 1868г. Жителите на Хармането изпращат даскала Пенко Манев да събира помощи за построяването на специална сграда за училище. Събраните средства не достигат за тази цел и те се принудили да пригодят към църквата “Света Троица”, в женското отделение, една стаичка за момчетата-ученици, а над външните врати на църквата, друга стаичка-за момичетата.
 • 1872г. Свещеникът Тодор Мишаков открива Девическо училище в Хармането, в къщата на Й.Карагйозов и учителства, без да му се заплаща.
 • 1879г. След Освобождението е построена специална сграда за училище. Постройката е паянтова, покрита с плочи. Източното крило е двуетажно, а западното- на един етаж. Има пет класни стаи. Наричат го ХАРМАНСКОТО УЧИЛИЩЕ.
 • 1881г. Мъжкото четирикласно училище от църквата се премества в новата сграда. Училището е с най-горна степен на образование в града и става централно, тук идват да се учат и деца от околията.
 • 1900г. Тъй като старата паянтова сграда на Харманското училище я грози опасност от срутване, Общинската управа оценява, че е належащо да се построи нова. На следващата година купува от наследниците на Иван Кифалов собствената му къща, състояща се от две стаи, които се използват за учебни.
 • 1907/08г. Построен е първият етаж на новото училище с пет класни стаи. Гражданите го наричат КИФАЛОВОТО УЧИЛИЩЕ.
 • 1912/19г. През периода на трите войни-Балканска, Междусъюзническа и Първа световна, Кифаловото училище било обзаведено за болница и учениците учат на смени в други училища. Повече от мъжете учители са мобилизирани.
 • 1928г. Нарасналият брой на учениците и необходимостта от учебни стаи налагат строежа на ВТОРИ ЕТАЖ. Към западното крило се построява гимнастически салон със сцена, послужила за културните изяви на учениците и гражданството.
 • 1944/45г. Сградата на училището е заета от войскови части и учебните занятия се водят в други училища. След освобождаването на сградата занятията се водят при сериозно повредената материална база.
 • 1953/54г. Сградата е заета за спални помещения на Езиковата гимназия и учебните занятия се водят в училище “Л.Каравелов”.
 • 1955/56г. Сградата е освободена. Сливат се в едно прогимназия “В.Левски” и началното училище “Л.Каравелов”. В сградата води занятията си и вечерната гимназия. Материалната база е в плачевно състояния.
 • 1958/63г. Забележителен период с големите си строежи и преобразования. Частните постройки са отчуждени, училищният двор е оформен и асфалтиран. Разширен е тротоарът на входната пътека. Монтирана е радиоуредба във всяка стая. Оборудвани са кабинетите по химия, физика, биология. На 8 ЯНУАРИ 1960г. започва строеж на северната пристройка и е съборен старият гимнастически салон. Построени са две помещения за часовете по трудово обучение, ученически стол, складове, парно отопление, лекарски и зъболекарски кабинети. Училището вече разполага с още десет класни стаи, три кабинета, две работилници, актова зала. Закупено е пиано и фанфарна музика. 1961/62г. Възстановява се начално училище
 • “Л.Каравелов” и осем паралелки от началния курс се отделят от училището.
  1963/64г. Училище “В.Левски” бе разделено на две основни училища: “Никола Илиев” и “Васил Левски”, които учат в една сграда на две смени.
 • 1964/65г. Училището става ОСМОКЛАСНО.
 • 1968г. Окончателно е оформен и асфалтиран училищният двор.
 • 1973г. Нова, солидна ограда. Оборудваха се физкултурни площадки, изградени са две стаи към вътрешния двор, разширение на ученическия стол.
 • 1980/84г. Кухненски блок със съвременна мебел, подновяване на училищното обзавеждане с чинове от нов тип, оборудване на детската градина, нови материали за нагледно обучение от ІV до VІІІ клас.
 • 1993г. Ограден е училищният двор. Извършени са сериозни ремонтни работи при добра организация и със собствени средства.
 • 1994г. Основен ремонт на коридорите, покрива, водосточните тръби и 11 класни стаи, обзаведено е помещение за клуб на учителя.
 • 1995г. Основен ремонт на физкултурния салон, подобрена е топлоизолацията, подовата настилка е изцяло подменена, ново осветление.
 • 1996г. Тържествено се чества 135-годишнина от основаването на училище “В.Левски”.
 • 2002г. Училището е обект на обновяване по проект “Красива България”.
 • 1.XІ.2002г. Открит е модерен компютърен кабинет с 25 места с компютри, дарение от Асоциация “Доверие” и Колеж-Лицей “Сен Мишел”-Франция и със съдействието на Община Ловеч.
 • 2003г. Основно обновяване интериора на училището-коридори, административни помещения, няколко класни стаи. Подготовка за пускане в действие на втори компютърен кабинет за учениците от ІІ-ІV клас с дарение от Шато-Гонтие-Франция и Ерфурт-Германия.