ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

НП ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

НП „Иновации в действие“ 2023/2024 учебна година
Иновацията в ОУ „Васил Левски“ - Ловеч се прилага в паралелки в начален и прогимназиален етап. Започва през 2018/2019 и продължава до 2021/2022 учебна година. Училището е одобрено за следващия четиригодишен период 2022 – 2026 г. Показани са добри резултати и повишен интерес от страна на родители и ученици. Иновативните паралелки се увеличават всяка учебна година. Реализирането на иновацията „Дигитален свят и креативност“ утвърждава градения с години имидж на училището като развиващо се, модерно, непрекъснато търсещо и прилагащо нови, съвременни методи на обучение. Допринася за повишаване качеството на образованието и конкурентоспособността на ОУ „Васил Левски“ като институция, формираща у учениците знания и личностни умения за активно взаимодействие със социалната среда. За учебната 2023/2024 учебна година в иновацията са включени следните паралелки: I „а“ – 21 ученици с ръководител Милена Петкова, старши учител I-IV клас; II „в“ клас – 25 ученици с ръководител Нина Тодорова, старши учител I-IV клас; ІV „в“ клас – 23 ученици с ръководител Станка Дулева-Гущераклиева, главен учител I-IV клас; VІI „а“ клас - математика и КМ – 20 ученици с ръководител Даниела Цочева, старши учител V-VII клас. Предстои разширяване на иновацията през втори учебен срок.

 

НП „Иновации в действие“ 2022/2023 учебна година
Иновацията в ОУ „Васил Левски“ - Ловеч се прилага в паралелки в начален и прогимназиален етап. В екипа участва и директорът на училището. Иновацията започва през 2018/2019 година и поради показани добри резултати и повишен интерес от страна на родители и ученици продължи да се прилага и до 2021/2022 учебна година. Продължаваме да я прилагаме и през следващия четиригодишен период, за който училището е одобрено за иновативно 2022-2026 г. Реализирането на иновацията „Дигитален свят и креативност“ утвърждава градения с години имидж на училището като развиващо се, модерно, непрекъснато търсещо и прилагащо нови, съвременни методи на обучение. Допринася за повишаване качеството на образованието и конкурентоспособността на ОУ «Васил Левски» като институция, формираща у учениците знания и личностни умения за активно взаимодействие със социалната среда. За учебната 2022/2023 учебна година в иновацията са включени следните паралелки: ІІІ в клас – 23 ученици с ръководител Станка Дулева-Гущераклиева, IV а клас – 22 ученици с ръководител Милена Петкова, VІ а клас - математика и КМ - 19 ученици с ръководител Даниела Цочева. През януари иновацията е разширена с I а клас – 24 ученици с ръководител Нина Тодорова.

НП "Иновации в действие 2022 / 2023 учебна година

Учители и ученици от ОУ “Васил Левски“ в Ловеч посетиха ОУ „Васил Левски“ във Враца по Национална програма „Иновации в действие“. В четиридневното посещение взеха участие четири училища, носещи името на Апостола.
По повод 100-годишния си юбилей училището домакин организира кръгла маса „Дякона – 150 години по-късно“. Специални гости на събитието бяха Стефан Караиванов - издател и родственик на Левски, врачанският общественик Христо Илиев и Нели Стоянова – уредник в РИМ-Враца. Общественикът Христо Илиев разказа за идването на Апостола във Враца през 1872 г., а благодарение на Стефан Караиванов участниците научиха интересни факти за Левски и неговото дело.
Последва вдъхновяващ рецитал от участниците в срещата от Враца, Карлово и Ловеч. Срещата продължи с дискусии и разискване на важни факти за живота и делото на великия революционер.
По време на престоя в града на Ботев педагози и ученици се запознаха с материалната база и работната атмосфера в училището във Враца, с природни забележителности, с иновативен проект „Възможно е! Продължаваме!“, представен от директора Румен Петков, с проекти от олимпиадата по гражданско образование. С интерес наблюдаваха практически занимания в кабинета „От раклата на баба“, урок с елементи по метода Монтесори и урок по иконопис. Учители и ученици получиха грамоти и сертификати.
„Получи се ползотворна, интересна и вълнуваща среща, в която директори, учители и ученици от четири училища обмениха идеи и добри практики в образователния процес“, коментираха педагозите от ОУ „Васил Левски“ – Ловеч.

Учители от ОУ „Васил Левски“ споделиха иновативни практики пред колеги от страната
Пет открити урока представиха преподаватели от ОУ „Васил Левски“- Ловеч, пред ученици и учители от иновативното ОУ „Васил Левски“ - Враца и неиновативните - Обединено училище „Братя Миладинови“ - с. Конярско и ОУ „Васил Левски“ - с. Луличка. Те бяха гости на ОУ „Васил Левски“ от 15-и до 18-и май.
Откритите уроци се реализираха по Национална програма „Иновации в действие“ - 2022/ 2023 г. Основна цел на иновацията тази година е стимулиране личностните компетентности у учениците чрез работа с образователни платформи и проектно- базирано обучение.
Учителите от ОУ „Васил Левски“ споделиха своя опит и добри практики, които са припознали като полезни и приложими в училище и които са свързани с повишаване на качеството на обучението.
Гостите посетиха урок по български език и литература в I „а“ клас „В света на приказките“; Занимания по интереси в ГЦОУД - I „а“ клас на тема „Пипи“; час по човекът и природата в III „в“ клас „Организмите и тяхната среда на живот“. Чрез работа с таблети учениците от IV „а“ клас в час по български език и литература различаваха синоними и антоними, а учениците от VI „а“ клас показаха своите математически умения за изработване на геометрични тела.
С подкрепата на своите учители, учениците показаха ключови дигитални компетентности и умения за работа с образователни платформи и ресурси: Moza book Mozaik, Dinamic classroom, Смарт тест, Red paper plane, Learning apps, Bee Bot.
В представените уроци учителите показаха как използването на иновациите в обучението повишава мотивацията за учене на учениците, като се създава стимулираща обучителна среда.
По време на гостуването си учителите и учениците посетиха природни и исторически забележителности в Ловеч.

 

НП "Иновации в действие 2021 / 2022 учебна година

ОУ "Васил Левски" е обявено за иновативно училище още през учебната 2018/ 2019 г. Основа цел на иновацията през тези години е стимулиране постиженията на учениците чрез използването на иновативни методи на преподаване, базирани на ИТ решения.

От 26 до 29 април и от 10 до 13 май 2022 г., по време на два обмена, иновативните ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч и ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич обединиха усилия и време за работа по постигане на обща цел – повишаване качеството на образованието, чрез обмен на иновативни практики. Учителите показаха и споделиха резултатите от добрите практики, които са припознали като полезни и са приложили в училище

 Два открити урока по „Иновации в действие“ представиха в ОУ „Васил Левски“

Два открити урока по Национална програма „Иновации в действие“ бяха представени в ОУ „Васил Левски“. Те бяха наблюдавани от учители и ученици от иновативно училиге ОУ „Стефан Караджа“ – Добрич и неиновативно училище СУ "Св. св. Кирил и  Методий" гр. Антоново.
Гостите посетиха час по околен свят във  II „в“ клас с класен ръководител Станка Дулева. Целта на урока бе са се покаже как с помощта на иновативните методи се развиват познавателната активност и устойчивото внимание на учениците. Децата усвояват бързо, лесно и по забавен начин учебния материал.
В V а клас на 28.04.2022 г. бе наблюдаван иновативен урок „Играя и се уча на математика“ с преподавател Даниела Цочева.Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност на педагозите да споделят добри практики в иновативното обучение и това бе отчетено като полезно от гостуващите учители от ОУ“Стефан Караджа“ – Добрич и СУ "Св. св. Кирил и  Методий" гр. Антоново.

Не живеем, за да ядем, а ядем, за да живеем

Това беше девизът на урока-конференция, проведен във 2 „в“ клас на 27 април 2022 г. В него взеха участие историци, учени, изследователи, лекари, диетолози, готвачи, координатори.
„Кога за първи път хората са направили хляб?“, „Как да се храним?“, „Може ли сладкото да е направено така, че да е здравословно?“, „Как се кваси кисело мляко?“ и още много други факти представиха децата пред гостите от две други училища като иновативен клас.
Второкласниците показаха направените от тях опити и обясниха как влияят някои храни върху нашето здраве. Предизвикаха любопитството на гостите с подскачащо яйце, с трансформациите на моркова, с обагрените маргаритки с хранителна боя, с изчезващия аромат на парфюм.
С умение използваха презентация на PowerPoint и се справиха отлично със задачата за разпределяне на видовете храни в LearningApps, решаваха викторина във Wordwall и тест в SmarTest.
По стар български обичай посрещнаха учители и ученици с домашна пита с мед. Децата с гордост почерпиха гостите с подквасеното от тях мляко, с плодова салата и плодови и зеленчукови мъфини.
За този необикновен и емоционален урок второкласниците получиха подкрепата на своите родители и близки, на класния ръководител, на учителя ЦОУД и на директора.
За да придобиват нашите деца комплексни умения, за да са адаптивни и да работят в екип, трябва ние, възрастните, да им показваме, че работата в екип прави чудеса.

В V а клас на 28.4.2022 г. бе наблюдаван иновативен урок „Играя и се уча на математика“, с преподавател Даниела Цочева. Часът протече като състезателна игра между три отбора, всеки излъчил свой говорител, който да представя решенията на задачите. Отборите се оценяваха точково за вярно решение ва задача и с бонус точки за време.
Използвани бяха продукти на динамичния софтуер GeoGebra, а задачите бяха от раздела „Лица на геометрични фигури“. Целта на урока и работата с готови и динамични фигури е да развие виждането на елементите, перпендикулярност, успоредност, разстояние от точка до права и затвърждаване и създаване на умения за работа в квадратна мрежа. Тези задачи са за задълбочена подготовка за НВО в VІІ клас, които през последните години са част от задачите (материал от учебно съдържание V клас) за изпита. Използвайки продуктите на Виртуалния училищен кабинет по математика се пести време, решават се много повече задачи и се развива въображението и мисленето на учениците. Състезателният характер на играта ги прави по-концентрирани, активни и екипни, при работа в отбори.

 

Иновации в действие учебна 2020/2021г.: Мобилности за обмен, популяризиране и мултиплициране на иновативни практики и пордукти.

В периода 10 – 13 май 2022 г. учители и ученици от ОУ „Васил Левски“ бяха на гости в ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич, които този път бяха домакин на партньорска среща по Национална програма „Иновации в действие“.
Участваха учители и от две неиновативни училища - СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Антоново, обл. Търговище и НУ „Васил Левски“ – гр. Лозница, обл. Разград.
По време на мобилността учители и ученици се запознаха със STEM центъра в ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич. Училището е иновативно от 2019 година. „Целта на този нов модел е да “разчупи” училището като концепция, да го направи по-привлекателно за учениците, по-приятна работна среда за учителите и да изпробва в реална среда модерните практики, които все още не намират своето място в образователната ни система.“ споделят от ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич.
Домакините представиха своите постижения. Гостите наблюдаваха:
• Иновативна мисия със STEM науки „Туристически агент“. Ваканция в Слънчевата система (начален етап);
• Приключенията на учениците в STEM центъра (прогимназиален етап - часове по ФУЧ);
• Мисия „Интересни опити“ (интегриран урок по химия и изобразително изкуство).
Училището работи основно с Red Paper Plane - социална иновация, която от 6 години създава проектно-базирано обучение с дизайн мислене за семейна и учебна среда. Традиционният урок, в който учителката обяснява, а учениците повтарят и запомнят, е заменен с часове по дизайн мислене.
По време на кръглата маса учителите от ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич направиха ретроспекция на проведените иновативни уроци и представиха част от готовите продукти като резултат от работата им с учениците. Всички участници споделиха нововъведения и добри педагогически практики. Учители и ученици получиха сертификати за участието си в срещата.
Работата по време на мобилността потвърди, че такива обмени са условие за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот, както и създаването на професионални общности между училища с общи цели.

 

Три открити урока по „Иновации в действие“ представиха в ОУ „Васил Левски“

Три открити урока по Национална програма „Иновации в действие“ бяха представени в ОУ „Васил Левски“. Те бяха наблюдавани от учители и ученици от ОУ „Стефан Караджа“ – Добрич.
Гостите посетиха час по четене в I „а“ клас. Целта на урока бе са се покаже как с помощта на иновативните методи, базирани на информационните технологии, децата усвояват бързо, лесно и по забавен начин учебния материал. В урока бе използвана образователната платформа „Hey!“. Малките първокласници с голямо желание работиха с таблети, четоха и писаха думички, разпознаваха звукови и буквени модели. „Използваните методи за активно учене – игрови подходи, работа в интерактивна среда дават много добри резултати“, категорична е Миленка Петкова, преподавател на учениците.
Урокът „Преходна област“ по Човекът и обществото, представен в IV „в“ клас, изцяло бе проведен в дигитална среда. Преподавателят Росица Маринова използва платформите „Learningapps“, „Edpuzzle“, „Mozabook“, „Hey!“, както и видеоурок. Използването на различните приложения заедно с таблет за всяко дете повишават мотивацията за работа и провокират детската любознателност, сподели Росица Маринова. Нейните ученици са сред първите в училището, за чието обучение се използват иновативни методи.
В VI „а“ клас преподавателят по математика Даниела Цочева проведе урок на тема „Практико приложни задачи от призми и пирамиди“. Демонстрирани бяха модели от онлайн платформата „Виртуален кабинет по математика“. В края на часа знанията на учениците бяха проверени чрез онлайн тест, създаден в платформата „Кахут“. По теста учениците работиха с мобилните си телефони, а резултатите станаха ясни веднага. За положените усилия и старание учениците получиха шоколадови медали.
Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност на педагозите да споделят добри практики в иновативното обучение и това бе отчетено като полезно от гостуващите учители от ОУ“Стефан Караджа“ – Добрич.

 

Добри практики в иновативното обучение представиха педагози от ОУ Васил Левски

 Добри практики и иновативни методи в ОУ „Васил Левски“ бяха представени пред педагози от Профилирана природо-математическата гимназия – Ловеч. Росица Маринова, главен учител в начална степен на образование, показа работа с платформите „Learningapps“, „Edpuzzle“, „Mozabook“, „Hey!“ и видеоурок. Платформите дават възможност да се отчитат и запазят резултатите на всяко дете. По този начин се проследява успеваемостта на децата и своевременно се коригират пропуските.
Миленка Петкова представи работата с образователната платформа „Hey!“ с таблети за всяко дете. Платформата дава възможност по интересен и забавен начин учениците от начален курс да четат и пишат думички, да разпознават звукови и буквени модели.
Преподавателят по математика Даниела Цочева демонстрира модели от онлайн платформата „Виртуален кабинет по математика“, както и работа в платформата „Кахут“, която дава възможност за провеждане на онлайн тестове. Резултатите от отговорите на учениците стават ясни веднага. Учениците могат да работят с таблети, личните си мобилни устройства или със специални карти.
Учителите от двете училища обмениха полезен опит в сферата на иновациите.

ВИЖ: Иновации в действие