ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Колектив на училището

Директор:
068/604362 
 •  Илица Тодорова Петрова – директор на ОУ „Васил Левски“
 • ............................................. зам. директор УВР
 • Пепа Юлиянова Вълкова –ЗДАСД 
Канцелария:
068/604361
 • Янита Добрева Василева главен счетоводител
 • Пенка Иванова Маринова – технически секретар


Педагогически персонал: 

 • Венелина Христова Цанкова – логопед
 • Теменужка Кръстева Кънчева – педагогически съветник
 • Елена Иванова Андреева – ръководител направление ИКТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ  І - ІV клас

 • Станка Маринова Дулева - Гущераклиева Гл. учител нач. етап на осн. образов. І - ІV клас
 • Бисерка Ганчева Влаева Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Вергиния Минева Анастасова Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Галина Цанова Димитрова Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Даниела Владимирова Пенкова Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Ирена Лазарова Кръстева – Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Мая Христова Димитрова – Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Милена Петкова Бочева Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Нина Иванова Тодорова Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Първолета Стойкова Съботинова Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Ренета Христова Савчева Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Росица Панчева Христова – Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Татяна Димитрова Пеева Ст. учители нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Велислава Добрянова Василева –Учител нач. етап на осн. образов., I - IV клас
 • Вергиния Венциславова Стефкова –Учител нач. етап на осн. образов., I - IV клас

 

      УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП ГЦОУД

 • Венцислав Николов Илиев – старши учител в ГЦОУД I-IV клас
 • Евдокия Стефанова Добревска – старши учител в ГЦОУД I-IV клас
 • Цецка Маринова Джачкова – старши учител в ГЦОУД I-IV клас
 • Магдалена Борисова Цанкова – старши учител в ГЦОУД І-ІV клас
 • Мариана Матова Жорова – старши учител в ГЦОУД I-IV клас
 • Мария Стоянова Стоянова – старши учител в ГЦОУД I-IV клас
 • Петя Димитрова Митева – старши учител в ГЦОУД I-IV клас
 • Светла Дакова Павлова – старши учител в ГЦОУД I-IV клас
 • Велислава Минкова Шабанова – учител в ГЦОУД І-ІV клас
 • Кръстина Петрова Георгиева – учител в ГЦОУД І-ІV клас
 • Надежда Павлинова Пенева – учител в ГЦОУД І-ІV клас
 • Петя Петрова Ненова учител в ГЦОУД І-ІV клас
 • Светла Георгиева Стоянова – учител в ГЦОУД І-ІV клас

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 • Даниела Иванова Цочева – Ст. учител прогимназ. етап по математика, ИТ
 • Диянка Генова Генова – Ст. учител прогимназ. етап по математика, ИТ, физика
 • Юлия Маринова – Ст. учител прогимназ. етап по математика, ИТ
 • Жанина Илиева Илиева – Ст. учител прогимназ. етап по БЕЛ
 • Марийка Василева Иванова – Ст. учител прогимназ. етап по БЕЛ
 • Елисавета Христофорова Славкова – Ст. учител прогимназ. етап по английски език
 • Мариана Иванова Паничерска– Ст. учител прогимназ. етап по английски език
 • Красимира Матева Шахънска – Ст. учител прогимназ. етап по биология
 • Мариана Василева Иванова – Ст. учител прогимназ. етап по география
 • Тамара Дамянова  – ст. учител прогимназиален етап по химия
 • Светлана Христова Славчева – Ст. учител прогимназ. етап по ИИ
 • Светослав Павлов Павлов – Ст. учител прогимназ. етап по ИИ, технологии
 • Марияна Стефанова Варчева – Ст. учител прогимназ. етап по история
 • Силвия Божинова Манова Учител прогимназ. етап по БЕЛ
 • Николай Анатолиев Иванов – Учител прогимназ. етап по физическо възпитание и спорт
 • Йоан Ивалинов Петков – Учител прогимназ. етап по физическо възпитание и спорт
 • Дочо Йосков Дренски – учител V-VII клас по музика

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ГЦОУД

 • Йорданка Иванова Николова учител в ГЦДО V-VII клас
 • Наталия Нечева Петрова учител в ГЦДО V-VII клас

Непедагогически персонал:

 • Камен Цветков Калев – портиер
 • Младен Митев Генов – портиер
 • Лъчезар Николов Трифонов – огняр, майстор-поддръжка
 • Виктория Маринчева Петрова – хигиенист
 • Галина Ангелова Дамянова – хигиенист
 • Камелия Цветанова Маринова – хигиенист
 • Петя Христова Ганчева – хигиенист
 • Юлия Иванова Блажева – хигиенист