ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Проект Еразъм +

 Европейската програма „Еразъм+“ стартира през 2014г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.
Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
ОУ „Васил Левски“ спечели финансиране на проекта „STEM+A АROUN US“ (“СТЕМ обучението около нас“) по Програма „Еразъм+”. Подписан е договор № 2018-1-ES01-КА229-050589_6 с Центъра за развитие на човешките ресурси – Националната агенция по Програма „Еразъм +“ на Европейската комисия за България. Одобреното проектно предложение е по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“.
С 24 405 евро ще бъдат финансирани дейности, насочени към развитие на знанията и уменията на учениците в областта на математиката, науката, инженерството и технологиите и изкуството. Работният език за участниците в проекта е английски език.
Партньори в реализирането на дейностите са ОУ „Васил Левски“ от Ловеч, училище „Хенри Сенкевич“ в Зиебице, Полша, училище в Сан Марко ин Ламис в Южна Италия, училище „Ататюрк Ортакулъ“ във вилает Коджаели – Турция, и училище от Образователен център Зола от Община Мадрид в Испания, както и училище от Будапеща, Унгария. В работата по проекта ще бъдат включени ученици от 12 до 14-годишна възраст и учители по математика, технологии, човекът и природата и чужди езици.
Проектът се реализира в рамките на две години и всяка от държавите партньори отговаря за определен етап от него. Проектът включва 5 мобилности с ученици и учители в Италия, Унгария, България, Испания и Полша, и 1 работна учителска среща в Турция.
Проектът „STEM+А АROUND US“ е стратегическо партньорство, създадено между партньорите на предишния проект, озаглавен “MATHS AROUND US” ("Математиката около нас"), с участието на училища от Испания, Полша, Турция, Италия, България и Унгария и е изграден така, че да интегрира знанията, уменията и компетенциите, придобити в този проект в различни дисциплини като Математика, Наука, Инженерство и Технология, Изкуство.
STEM е нов начин, за изучаване на света, който ни заобикаля. Комбинира различни методи за разглеждане и проучване на актуални теми. Учениците взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделя идеите си и да допринася за развитие на групови проекти.
Цел на проекта е и да се подобри организацията на учебния процес като цяло с разнообразяване на интерактивните методи, интересно нетрадиционно структуриране на обучителните часове за ясно разбиране за знанията и поглед към обучението като пътешествие през целия живот; нови обучителни методи в европейско измерение Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото са основните принципи залегнали в този образователен модел. Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделените предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище.
Проектът е иновативен както за децата, така и учителите. В рамките на реализирането на проекта се очаква учениците да подобрят своите ИКТ умения, да развият базови способности като критично мислене, креативност, адаптивност в бърза и непрекъснато променяща се среда. Учениците ще обогатят знанията си по английски език, ще имат възможност да използват езика в реална среда и ще добият нови социални умения като работа в групи и екип. Ще обогатят общата си култура за различните страни, техните традиции и обичаи, ще се научат да бъдат по-отворени, толерантни и уважаващи другите националности.
В хода на дейностите учителите ще споделят добри практики в обучението и полезен опит. Създадените по време на проекта уроци ще бъдат споделени в социалната мрежа и в различни електронни платформи.

 

ОУ „Васил Левски“ в Ловеч посрещна ученици и учители от пет държави
ОУ „Васил Левски“ беше домакин на четвъртата международна среща по проект “STEM + A Around us” от 30 септември до 4 октомври. Училището посрещна 21 ученици и 15 учители от общо пет държави – Испания, Италия, Унгария, Турция и Полша. Проектът е по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“. Проектът е двугодишен и е финансиран с 24 405 евро. В рамките на реализирането му се очаква учениците да подобрят своите ИКТ умения, да развият базови способности като критично мислене, креативност, адаптивност в бърза и непрекъснато променяща се среда. Учениците ще обогатят знанията си по английски език, ще имат възможност да използват езика в реална среда.
В училище „Васил Левски“ се проведе съвместен урок по роботика и кодиране с използване на „Финч“ роботи. За учениците бяха организирани практически занятия и отборни игри, които да провокират тяхното любопитство и интерес към науката, технологиите, екологията и изкуствата.
По време на визитата гостите се запознаха със забележителностите на Ловеч, видяха средновековната крепост. Освен това бяха организирани посещения в Интерактивния музей на индустрията в гр. Габрово. Посредством възможностите на модерните технологии гостите попаднаха в пътешествие през времето, бяха преведени през различни исторически епохи и пред очите им с тяхното дейно участие бяха разкрити вълнуващи моменти от историята на този емблематичен български град.
При посещението на Архитектурно-етнографския комплекс „Етъра“ гостите разгледаха типичните български къщи със занаятчийски работилници от втората половина на ХVІІІ в. и началото на ХІХ в., водни съоръжения и други сгради.
В столицата в Научен център „Музейко“ ученици и учители се включиха в много интерактивни игри, посветени на наука, инженерство, екология, комуникации и изкуства, пренесоха се в различни епохи и влязоха в ролята на учени – физици, геолози, архитекти, австронавти.
Вкусно и забавно беше прижевяването в Шоколадовата работилница в София, където всички имаха възможност да направят шоколад по свой проект.
По време на престоя учителите проведоха работни срещи, а между учениците от ОУ „Васил Левски“ и чуждестранните деца се създадоха много нови приятелства.
В рамките на реализирането на проекта предстоят още две международни срещи: в Испания през март 2020 и в Полша през юни 2020.

 

УЧИТЕЛСКА СРЕЩА В ТУРЦИЯ

От 26.11.2018 година до 30.11.2018 година в Турция се проведе първата международна среща по проекта STEM+A AROUND US в която се включиха педагози от ОУ „Васил Левски“. Проектът е по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“. Проектът е финансиран с 24405 евро и ОУ „Васил Левски“ ще работи по него през следващите 24 месеца от 2018 до 2020 год.
В срещата участваха: Илица Петрова, Директор на училището; Елисавета Славкова, учител по английски език и Даниела Цочева, учител по математика и информационни технологии.
На проведената учителска среща в град Измит, Турция, бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта и бяха проведени обучителни и практически занимания в Научния център в град Измит, свързани с използването на 3Д принтери, проектиране и кодиране на роботи, използване на различни софтуерни продукти. Беше споделен полезен опит, добри практики и нови образователни методи. Домакините от турска страна организираха посещения в Музея на земетресенията, създаден след разрушителното земетресение в Измит през 1990 год., както и в градовете Таракли и Гьонюк, запазили автентичната атмосфера и архитектура на традиционните стари турски къщи.
В рамките на проекта предстоят още пет международни срещи с ученически обмен в Италия, Унгария и България през 2019 година и Испания и Полша през 2020 година.

 

90 ученици от ОУ „Васил Левски“ се включиха в онлайн среща по „Еразъм+“

Деветдесет ученици от 5 и 6 клас на ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч и пет учители се включиха в международна онлайн среща, която се проведе в периода 10.05.2021 – 14.05.2021 год. с ученици и учители от Испания, Италия, Унгария, Турция и Полша по програма „ЕРАЗЪМ +“, проект “STEM + A AROUND US”.
“STEM + A AROUND US” е проект по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“, финансиран с 24 405 евро, по който училището работи от 2018 год. Проектът акцентира върху обучението чрез интеграция на отделените предмети, които децата изучават в училище и връзките между тях. Активното участие чрез практическо приложение и преживяване на наученото са основните принципи залегнали в този образователен модел. Това води до развитието на такива базови способности у всяко едно дете като: лесна приспособимост, адаптивност в бързо и непрекъснато променяща се среда и умения за работа в екип.
При реализирането на дейностите по проекта бяха осъществени мобилности в Турция, Италия, Унгария и България, но след разпространението на COVID 19 и наложените противоепидемични мерки в различните държави се наложи международните срещи в Испания и Полша да бъдат проведени онлайн.
В рамките на онлайн срещата испанският екип беше организирал много и разнообразни интерактивни дейности, насочени към развитие на знанията и уменията на учениците в областта на математиката, науката, инженерството, технологиите и изкуството. Работният език за участниците беше английски език. Чрез използването на различни софтуерни продукти като “GeoGebra” и “SketchUp” децата изготвиха свои модели на Танграм пъзели, както и проекти за 3D Танграм ключодържатели. Участваха в изследователски задачи, свързани с различните източници и форми на енергия в природата, начините за нейното спестяване и опазването на околната среда. Изготвиха и представиха свои проекти. Чрез “LearningApps” се включиха в различни образователни игри.
Децата от различните държави разказаха как се е променил живота им в обстановката на разпространението на COVID 19, споделиха полезен опит и добри практики от обучението онлайн, през което всички държави – партньори преминаха в различен етап.
Освен че ученици и учители имаха възможност да общуват на английски език и да подобрят своите знания и умения, тази среща беше поредното доказателство, че независимо от обстоятелствата, ние продължаваме да общуваме, да създаваме и поддържаме приятелства, да учим заедно и да се грижим за света около нас.

 

Прикачени документи

uchitelite.jpg