ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Езиково състезание

Езиково състезание,
посветено на патрона на училището
Цел – да се даде възможност за творческа изява на учениците, да коментират мисли на Дякона, да покажат знания и умения за владеене на езиковите норми
Формат на състезанието: онлайн тест в тиймс
Регламент: Участват ученици от VII клас
Класиране: индивидуално: първо ,второ и трето място
Провеждане – 10.02.2021