ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Резултати от олимпиади

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата Знам и мога 2024 г.

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по БЕЛ, 2024 г. Протокол 2.

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по БЕЛ, 2024 г. Протокол 1

Резултати от общински кръг на олимпиада по ХООС

Резултати от общински кръг на олимпиадата по лингвистика

Резултати от областен кръг на национално състезание по "Компютърно моделиране" III клас

Класирани за национален кръг от национално състезание по "Компютърно моделиране" III клас

Резултати от областен кръг на национално състезание по "Компютърно моделиране" IV клас

Класирани за национален кръг от национално състезание по "Компютърно моделиране" IV клас