ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Резултати от олимпиади

Резултати от областен кръг на олимпиада по Български език и литература на учениците от 5 и 6 клас

Резултати от областен кръг на олимпиада по Български език и литература на учениците от 7 до 12 клас

Класирани за национален кръг на олимпиада по Български език и литература

Класирани за национален кръг на олимпиада "Знам и мога"

Резултати от областен кръг на олимпиада "Знам и мога"

Протокол на явилите се ученици и техните резултати на областен кръг от Национално състезание по Компютърно моделиране - 3 клас

Класирани за национален кръг на национално състезание по компютърно моделиране 3 клас

Протокол на явилите се ученици и техните резултати на областен кръг от Национално състезание по Компютърно моделиране - 4 клас

Класирани за национален кръг на национално състезание по компютърно моделиране 4 клас

Протокол на класираните за Областен кръг на Олимпиада по Гражданско образование

Протокол на явилите се в Общински кръг на Олимпиада по Гражданско образование

Резултати от общински кръг на Национална олимпиада "Знам и мога"

Класирани за областен кръг на Национална олимпиада "Знам и мога"

Резултати от общински кръг на олимпиада по Български език и литература - 5 клас

Класирани за областен кръг на олимпиада по Български език и литература - 5 клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по Български език и литература - 6 клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по Български език и литература - 7 клас

Класирани за областен кръг на олимпиада по Български език и литература - 7 клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по Химия и опазване на околната среда

Резултати от общински кръг на олимпиада по Биология и здравно образование

Резултати от общински кръг на Национално състезание "Ключът на музиката" 4 клас

Резултати от общински кръг на Национално състезание "Ключът на музиката" 5 клас

Резултати от общински кръг на Национално състезание "Ключът на музиката" 6 клас

Резултати от общински кръг на Национално състезание "Ключът на музиката" 7 клас

Класирани за областен кръг на Национално състезание "Ключът на музиката" 4 клас

Резултати от общински кръг на Национално състезание "Ключът на музиката" 5 клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по География и икономика

Класирани за областен кръг на олимпиада по География и икономика

Резултати от общински кръг на олимпиада по Астрономия

Класирани за областен кръг на олимпиада по Астрономия

Резултати от общински кръг на олимпиада по История и цивилизация

Класирани за областен кръг на олимпиада по История и цивилизация

Резултати от общински кръг на олимпиада по Лингвистика

Класирани за областен кръг на олимпиада по Лингвистика

Протокол за резултатите на предложените за допускане до областен кръг на Олимпиада по ИТ

Протокол на явилите се ученици и техните резултати на общински кръг от Национално състезание по Компютърно моделиране - 3 клас

Класирани за областен кръг на национално състезание по компютърно моделиране 3 клас

Протокол на явилите се ученици и техните резултати на общински кръг от Национално състезание по Компютърно моделиране - 4 клас

Класирани за областен кръг на национално състезание по компютърно моделиране 4 клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по математика

Класирани за областен кръг на олимпиада по математика

Резултати от общински кръг на олимпиада по физика

Класирани за областен кръг на олимпиада по физика