ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Резултати от олимпиади

Резултати от областен кръг на олимпиада по български език и литература 5 и 6 клас
Резултати от областен кръг на олимпиада по български език и литература 7-12 клас

Резултати от областен кръг на Национална олимпиада "Знам и мога". Съгласно регламента за организиране и провеждане на Национална олимпиада "Знам и мога" имената на участниците с трите най-високи постижения за областния кръг се разсекретяват от Националната комисия в МОН.

Класирани за национален кръг ученици и техните резултати от Национално състезание по Компютърно моделиране - 3 клас

Класирани за национален кръг ученици и техните резултати от Национално състезание по Компютърно моделиране - 4 клас

Протокол на явилите се ученици и техните резултати на общински кръг от Национално състезание по Компютърно моделиране - 3 клас

Протокол на явилите се ученици и техните резултати на общински кръг от Национално състезание по Компютърно моделиране - 4 клас


Протокол за резултатите на предложените за допускане до областен кръг на Олимпиада по ИТ
Компютърно моделиране-резултати от общ. кръг

Класирани за областен кръг на олимпиада по компютърно моделиране
Математика-резултати от общ.кръг

Класирани за областен кръг на олимпиада по математика

Общински кръг на олимпиада по лингвистика

Резултати от общински кръг на олимпиада по Физика
Класирани за областен кръг на олимпиада по Физика
Резултати от общински кръг на олимпиада по История и цивилизация
Класирани за областен кръг на олимпиада по История и цивилизация

Резултати от общински кръг на олимпиада по Астрономия
Класирани за областен кръг на олимпиада по Астрономия

Резултати от общински кръг на национално състезание "Ключът на музиката" - IV клас
Резултати от общински кръг на национално състезание "Ключът на музиката" - V клас
Резултати от общински кръг на национално състезание "Ключът на музиката" - VI клас
Резултати от общински кръг на национално състезание "Ключът на музиката" - VII клас
Класирани за областен кръг на Национално състезание "Ключът на музиката" IV клас
Резултати от общински кръг на олимпиада по География и икономика

Резултати от общински кръг на Национална олимпиада "Знам и мога"

Класирани за областен кръг на Национална олимпиада "Знам и мога"

Резултати от общински кръг на олимпиада по български език и литература 5 клас
Резултати от общински кръг на олимпиада по български език и литература 6 клас
Резултати от общински кръг на олимпиада по български език и литература 7 клас
Класирани за областен кръг на олимпиада по български език и литература 5 клас
Класирани за областен кръг на олимпиада по български език и литература 6 клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по Биология и здравно образование