ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

НП ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

Иновации в действие учебна 2020/2021г.: Мобилности за обмен, популяризиране и мултиплициране на иновативни практики и пордукти.

Три открити урока по „Иновации в действие“ представиха в ОУ „Васил Левски“

Три открити урока по Национална програма „Иновации в действие“ бяха представени в ОУ „Васил Левски“. Те бяха наблюдавани от учители и ученици от ОУ „Стефан Караджа“ – Добрич.
Гостите посетиха час по четене в I „а“ клас. Целта на урока бе са се покаже как с помощта на иновативните методи, базирани на информационните технологии, децата усвояват бързо, лесно и по забавен начин учебния материал. В урока бе използвана образователната платформа „Hey!“. Малките първокласници с голямо желание работиха с таблети, четоха и писаха думички, разпознаваха звукови и буквени модели. „Използваните методи за активно учене – игрови подходи, работа в интерактивна среда дават много добри резултати“, категорична е Миленка Петкова, преподавател на учениците.
Урокът „Преходна област“ по Човекът и обществото, представен в IV „в“ клас, изцяло бе проведен в дигитална среда. Преподавателят Росица Маринова използва платформите „Learningapps“, „Edpuzzle“, „Mozabook“, „Hey!“, както и видеоурок. Използването на различните приложения заедно с таблет за всяко дете повишават мотивацията за работа и провокират детската любознателност, сподели Росица Маринова. Нейните ученици са сред първите в училището, за чието обучение се използват иновативни методи.
В VI „а“ клас преподавателят по математика Даниела Цочева проведе урок на тема „Практико приложни задачи от призми и пирамиди“. Демонстрирани бяха модели от онлайн платформата „Виртуален кабинет по математика“. В края на часа знанията на учениците бяха проверени чрез онлайн тест, създаден в платформата „Кахут“. По теста учениците работиха с мобилните си телефони, а резултатите станаха ясни веднага. За положените усилия и старание учениците получиха шоколадови медали.
Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност на педагозите да споделят добри практики в иновативното обучение и това бе отчетено като полезно от гостуващите учители от ОУ“Стефан Караджа“ – Добрич.

 

Добри практики в иновативното обучение представиха педагози от ОУ Васил Левски

 Добри практики и иновативни методи в ОУ „Васил Левски“ бяха представени пред педагози от Профилирана природо-математическата гимназия – Ловеч. Росица Маринова, старши учител в начална степен на образование, показа работа с платформите „Learningapps“, „Edpuzzle“, „Mozabook“, „Hey!“ и видеоурок. Платформите дават възможност да се отчитат и запазят резултатите на всяко дете. По този начин се проследява успеваемостта на децата и своевременно се коригират пропуските.
Миленка Петкова представи работата с образователната платформа „Hey!“ с таблети за всяко дете. Платформата дава възможност по интересен и забавен начин учениците от начален курс да четат и пишат думички, да разпознават звукови и буквени модели.
Преподавателят по математика Даниела Цочева демонстрира модели от онлайн платформата „Виртуален кабинет по математика“, както и работа в платформата „Кахут“, която дава възможност за провеждане на онлайн тестове. Резултатите от отговорите на учениците стават ясни веднага. Учениците могат да работят с таблети, личните си мобилни устройства или със специални карти.
Учителите от двете училища обмениха полезен опит в сферата на иновациите.

ВИЖ: Иновации в действие