ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Образование за утрешния ден

ОУ "Васил Левски" работи по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

За учебна 2020/2021 година e сформирана една група проекта:

  1. Ключови дигитални компетентности – ръководител: Росица Маринова - гл. учител

Четвъртокласниците от групата “В света на компютрите” по проект ОУД посетиха РБ” Проф. Беню Цонев”, където се забавляваха с програмируеми пчелички и роботи Финч. Малките програмисти се справиха с трудната задача Финч да говори и да се движи. Браво на чудесните момчета и момичета от групата!

Виж дейността на клуб ключови дигитални компетентности


 
За учебна 2019/2020 година са сформирани две групи по проекта:

  1. Ключови дигитални умени – ръководител: Росица Маринова - гл. учител

    Дейността на клуб Ключови дигитални умения

    2. Ключови дигитални базови умения – ръководител: Юлия Маринова - ръководител направление "ИКТ"

    Дейността на клуб Ключови дигитални базови умения