ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

НП Ученически олимпиади и състезания

ИНФОРМАЦИЯ
за Проекта по Гражданско образование „Шепот от миналото – Реликвите на Васил Левски“
реализиран с учениците от ГЦОУД – 3а и 2г клас през учебната 2022/2023 учебна година
Целта на Проекта беше да се разширят и затвърдят знанията на учениците от съответните групи за живота и делото на Васил Левски. Проучване и споделяне на информацията с други деца. Стимулиране интереса на учениците към националното историческо наследство и възпитаване в национална гордост.
Идеята беше да се включим в различни видове дейности, които да свържем с честванията посветени на 19 февруари 2023 година. Избрахме да проучим личните вещи на Апостола, които са запазени до днес и местата, където те се съхраняват. Материалите, които събрахме и обработихме, ние представихме на по-малките ученици.
Посетихме Музей „Васил Левски“ – град Ловеч и РБ „Проф. Беню Цонев“, където разгледахме някои от личните вещи на Апостола, много снимков материал и ни беше представена презентация от по-голям ученик. Децата разказаха някои подробности за личните вещи на Дякона, рецитираха стихове и пяха песни.
В училище гледахме филми, четохме разкази по темата и направихме изложба от рисунки, изготвихме макети на паметниците на В. Левски, преписахме част от писмата му.
За Патронния празник на училището взехме участие в украсата и изработихме книгоразделители с лика на Васил Левски, които подарихме на всички ученици и учители от начален етап. Третокласниците подготвиха презентация на тема: „Гордеем се с теб, Апостоле“, с която запознаха по – малките ученици.
За да разпространим нашата работа, ние написахме писма до други училища, които носят патронното име на Левски и някои културни институции. Получихме и отговори. За следващата учебна година имаме специална покана от Национален музей „В. Левски“ в гр. Карлово и от с. Войнягово да ги посетим.
Вложихме много труд и успяхме да мотивираме децата. Всички те с голямо желание и старание изпълниха всички дейности. С радост споделяха и обсъждаха изделията, рисунките, рецитираха, пееха и бяха много доволни от резултатите на своя труд. Останахме приятно изненадани, когато разбрахме, че ще защитим Проекта на XVI-та Национална олимпиада по Гражданско образование в гр. Силистра.
Детето, което представи нашия Проект бе Рая Ангелова Кръстева – от 3 а клас. Бяхме впечатлени от стройната организация по време на защитата на проектите в СУ „Никола Й. Вапцаров“ в град Силистра. Всички слушахме с интерес представянето на останалите проекти от Първа възрастова група. Разбрахме кои са тенденциите при избора на теми за бъдеща работа по ГО. След като се завърнахме, ние споделихме наблюденията си с колегите.
Изготвил: Мариана Матова
Ст. учител на ГЦОУД в 3а клас