ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Дни за провеждане на НВО, както следва:

 ІV кл

  • Български език и литература – 29 май 2023г. - начало 10,00 часа
  • Математика – 30 май 2023г. - начало 10,00 часа

VІІ клас

  • Български език и литература – 13 юни 2023г. - начало 9,00 часа
  • Математика – 16 юни 2023г. - начало 9,00 часа

Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2022/2023 година (публ. 01.09.2022 г.)