ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Дни за провеждане на НВО, както следва:

 ІV кл

  • Български език и литература – 26 май 2022г. - начало 10,00 часа
  • Математика – 27 май 2022г. - начало 10,00 часа

VІІ клас

  • Български език и литература – 14 юни 2022г. - начало 10,00 часа
  • Математика – 16 юни 2022г. - начало 10,00 часа

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)