ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Дни за провеждане на НВО, както следва:

 ІV кл

  • Български език и литература – 27 май 2021г. - начало 10,00 часа
  • Математика – 28 май 2021г. - начало 10,00 часа

VІІ клас

  • Български език и литература – 16 юни 2021г. - начало 09,00 часа
  • Математика – 18 юни 2021г. - начало 9,00 часа

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности