ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Кандидатстване след 7 клас

 Най-важните дати за изпитите в 7 клас
и приема на ученици след завършено основно образование
16 юни 2021 г., 9 часа – НВО по български език и литература
18 юни 2021 г. 9 часа – НВО по математика
1 юли 2021 г. – издаване на свидетелство за завършено основно образование
05-07 юли 2021 г. – подаване на документи за участие в приема
До 13 юли 2021 г. – обявяване на списъците с приети ученици на първи етап на класиране
До 16 юли 2021 г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
До 20 юли 2021 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
До 22 юли 2021 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране
23 юли 2021 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
26-27 юли 2021 г. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране
29 юли 2021 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
30 юли 2021 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране
До 2 август 2021 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
До 10 септември 2021 г. – попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
До 14 септември 2021 г. – утвърждаване на осъществения дължавен план-прием.