ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Кандидатстване след 7 клас

 
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
VІІ клас
  • Български език и литература – 15 юни 2020 год.
  • Математика – 17 юни 2020 год.
  • 17.06.2020 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)
  Подаването на документите за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016г. от 3 до 7 юли 2020 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на до 13 юли 2020 г.
  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класинаре до 16 юли 2020г.
  Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране на 23 юли 2020г.
  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране от 24 до 27 юли 2020г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране на 29 юли 2020г.
  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране на 30 юли 2020г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020г.
 
Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година