ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Заповед за определяне на заявител за доставка на продуктите по схема Училищен плод и схема Училищно мляко