ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

XVII Маратон на четенето

В периода 02.04.22г. - 21.04.22г., в ОУ „Васил Левски”, се проведоха дейности и мероприятия, свързани със XVII Маратон на четенето, за насърчаване и повишаване на грамотността на учениците от I – IV клас.
Първокласниците посрещнаха в класните си стаи представители на Детски отдел на РБ “Проф. Беню Цонев“ – Ловеч. Госпожа Бистра Спасова, Маринела Данаилова, Петя Павлова запознаха децата с правилата за работа и организацията на библиотечния фонд. Прочетоха им откъси от книжки. Малките ученици слушаха с интерес, а след това рецитираха изучени стихотворения, участваха в състезания за най – добър читател.
Второкласниците представиха пред своите съученици любимите си книги, четоха изразително текстове, рисуваха интересни моменти от тях. Втори „а“ клас изработи постер с имена на приказни герои. Учениците от 2 “в“ клас се включиха в Маратона на четенето с интересна идея - класът да прочете над двеста страници общо за периода на пролетната ваканция. Резултатът е отличен - 210 прочетени страници и 21 преразказа на откъс от любима книга. Яна Радоева, от 2 “в“ клас, се включи в създаването на чудна приказна бъркотия със заглавие „Палечка и Грозното патенце”, организиран от Детски отдел на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” - Ловеч. Тя получи грамота за своето участие.
Третокласниците отбелязаха Маратона на четенето с дейности, свързани с творчеството на един от любимите детски писатели - Ханс Кристиан Андерсен. С вълнение четоха и съпреживяваха историите от "Грозното патенце", "Малката русалка", "Цветята на малкото Ида", „Храбрият оловен войник“. Участваха с голямо желание в читателски щафети. Нарисуваха илюстрации върху най - запомнящите се моменти от прочетеното и се включиха в литературни предизвикателства: четене с разбиране и решаване на електронен тест в образователната платформа СмарТест /3 „а“ клас/, емоционална игра „Съчиняваме колективна приказка“ /3 „г“ клас/.
Четвъртокласниците представиха своите любими художествени произведения, своите любими герои /Хари Потър, Матилда, Пърси Джаксън/, създадоха красиви илюстрации, писаха отговор на въпрос към прочетен текст. /4 „в“ клас/.
Учителите, преподаващи в начален етап, са убедени, че „Децата ни трябва да изкачат стълбата на четенето: всяко нещо, което прочетат с удоволствие, ще ги поведе нагоре, стъпало по стъпало, към грамотността."/ Нийл Геймън, писател/.