ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч
Основно меню

Учители от ОУ „Васил Левски“ – Ловеч участваха в обмен по НП „Иновации в действие“

Учители от ОУ „Васил Левски“ – Ловеч участваха в обмен по НП „Иновации в действие“ в гр. Варна. Това е втората среща от програмата на иновативните училища за тази учебна година. В обмена са включени ОУ „Васил Левски“ – Ловеч, ОУ „Проф. Димитър Димов“ – Ловеч , ОУ „Капитан Петко войвода“ – Варна и СУ „Елин Пелин“ – Варна.
Посещението в ОУ „Капитан Петко войвода“ събра преподаватели и ученици от четирите училища, които в продължение на три дни споделяха добри практики. Гостите от Ловеч бяха посрещнати с изпълнения на тамбура и песен от домакините, а неиновативното СУ „Елин Пелин“ със специалност хореография представи два танца на своите талантливи ученици.
Преподаватели и ученици се включиха в пет ателиета, в които изработваха заедно пирографирани лъжици, ароматни сапуни, значки по собствен дизайн, правиха химични опити, програмираха и търсиха съкровище.
В рамките на обмена бяха посетени Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ към БАН и Научноизследователския кораб „Академик“, където се запознаха с дейността по изследване и опазване на акваторията на Черно море.
Всяка среща по НП „Иновации в действие“ обогатява дейността на преподавателите от ОУ „Васил Левски“ – Ловеч и помага за включването на нови учители и иновативни практики в образователния процес.