ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Ученици на ОУ“Васил Левски“ се върнаха от ученически обмен в Италия

Ученици и педагози от ОУ „Васил Левски“ бяха в Италия, в Сан Марко ин Ламис, където се проведе от 11.02. до 15.02.2019 г. първият ученически обмен в рамките на двугодишния проект “STEM + A AROUND US” по програма „Еразъм +“, финансиран с 24 405 евро.
В междунарадната среща участваха петима ученици от пети и шести клас и техните преподаватели Елисавета Славкова и Даниела Цочева, както и представители на другите пет държави партньори – Испания, Унгария, Полша, Турция и Италия. За учениците бяха организирани различни занимания, свързани със СТЕМ обучението, работа в международни екипи, състезания по градско ориентиране, футбол и много забавления.
Учителите имаха възможност да обсъдят предстоящите дейности по проекта и посетиха уроци по английски език, математика и технологии, като споделиха полезен опит и добри практики. Всички участници в срещата разгледаха природните, културни и исторически забележителности на градовете Сан Марко ин Ламис, Сан Джовани Ротондо, Манфредония и обявеният за културна столица на Европа за 2019 година град Матера. Докоснаха се до местните традиции, обичаи и типичната италианска кухня. Създадоха се много нови приятелства.
Това е вторият проект по програма „Еразъм +“, по който ОУ „Васил Левски“ работи. Проектът е стратегическо партньорство между шестте държави и цели придобиване на нови знания, развиване на творчески умения и кретивно мислене чрез прилагане на СТЕМ обучението, както и подобряване на комуникативните умения на учениците по английски език. В рамките на реализирането на проекта предстоят още четири международни срещи в Унгария, България, Испания и Полша.