ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч
Основно меню

Участие на начални учители в методическа работна среща

Методическа работна среща с начални учители на тема „Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение на базата на интегрирано знание, критично мислене и самооценка“ се проведе в края на февруари в ППМГ - Ловеч. Началникът на РУО д-р Иваничка Буровска откри форума и поздрави началните учители. Старши експерт за обучението в начален етап Светла Христова обобщи най-важните аспекти на проектно-базираното обучение. 25 доклада представиха преподаватели от Област Ловеч. Двама начални учители от ОУ „Васил Левски“ - Ловеч взеха участие в работната среща. Нина Тодорова представи „Мисия: „Откривател - да направим експедиция до северния полюс“. Проектно-базирано обучение в заниманията по интереси в І клас“. Докладът на Станка Дулева-Гущераклиева беше на тема: „Коледните чудеса през нашите очи. Проектно-базирано обучение“. Проектно-базираното обучение е да преподаваш така, че учениците да искат да учат и да участват в създаването на нещо, защото образованието е това, което остава, след като забравим всичко, научено в училище.