ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Шестокласниците участваха в онлайн състезанието „Опознай българския език!“

Шестокласниците от ОУ „Васил Левски“ участваха в състезанието „Опознай българския език!“ по време на Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката. Езиковите задачи бяха подготвени от Института по български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Тестовете бяха публикувани на страниците на Института.
Шестокласниците решаваха с таблети поставените езикови задачи, свързани с правописа и граматиката на българския език. Учениците работиха върху 15 изречения или кратки текстове, към които бяха зададени въпроси с 4 възможни отговора, от които трябваше да изберат верния. Накрая провериха правилно ли сте отговорили на въпросите.
Най-бързо с теста се справиха учениците от 6. „б“ клас, като те постигнаха и най-високи резултати. Някои от учениците в класа, които свършиха бързо, решиха и тестовете за пети и седми клас. Най-ниският резултат в 5.а клас бе 9 точки от 20, като масово учениците постигнаха от 16 до 20 точки. С по-нисък резултат са в 6. г клас, където двама ученици са с незадоволителен брой точки.
Състезанието предизвика интерес дори сред ученици, които обикновено не проявяват активност в часовете по български език и една от причините бе работата с таблет.
Ръководител на учениците е Жанина Илиева, учител по български език и литература.