ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

На ученическото състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"- Ловеч, 2022 г. отборът на ОУ"Васил Левски" се класира на второ място.
Целта на състезанието е да се провери нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
Състезателите решиха тест с различни казуси за защита при бедствия, аварии и катастрофи, включително оказване на първа помощ. Състезанието включва преминаване през поредица от учебни центрове: I център „Защита при бедствия“; II център „Защита при промишлени аварии“; III център „Пожарна безопасност“; IV център „Първа помощ“.
Изборът на точният размер противогаз, подготовката му за използване в съчетание с пробягване на щафета между конусни препятствия се оказа едно от предизвикателствата в състезанието.