ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч
Основно меню

Уважаеми родители,

във връзка със Заповед №РД-09-56/17.01.2023 г. на Министъра на образованието и науката, Ви уведомяваме, че родителската среща за учениците от І до VІІ клас, обявена за 18.01.2023г. ще се проведе на 08.02.2023 година от 18,00 часа .

 

От ръководството