ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

С водосвет за успех започна новата учебна година в ОУ „Васил Левски“

С водосвет за успех по традиция започна празникът за първия учебен ден в ОУ „Васил Левски“. Свещеник Любомир Казашки поръси със светена вода ученици, учители и гости на тържеството. Гости на празника бяха заместник- кметът на Община Ловеч Венцислав Христов, Тамара Анчева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Ловеч, Даниела Данова, специалист в Община Ловеч.
Пожелания за вяра, надежда и любов отправи директорът на училището Илица Петрова. В своето слово към ученици и родители тя съобщи, че училище „Васил Левски“ е изправено пред нови предизвикателства. То е избрано за „иновативно училище“ през учебната 2018-2019 г., което позволява по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал, чиято цел е постигане на по-високи резултати в образователния процес.
Директорът съобщи още, че училището продължава работа по програма „Еразъм+“ със спечелен проект за партньорство с училища в Полша, Италия, Турция, Испания и Унгария. Проектът ще се реализира в рамките на две години, ще обхване ученици от 12 до 14-годишна възраст. Предстоят международни срещи с учители и ученици във всяка държава.
„С още една добра новина започваме учебната година.Възползвахме се от Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката, за да осигурим нови ученически шкафчета за класните стаи, които безспорно ще помогнат ученическите раници да станат по-леки“, каза директорът Илица Петрова.
Заместник-кметът на Община Ловеч прочете поздравителен адрес от кмета Корнелия Маринова. В него бе подчертана ролята на българското училище за опазването и съхраняването на народа ни. Посочено бе, че първите огнища на просветата са били старите книжовни школи, после идват манастирите, килийните училища, за да стигнем до днешните компютъризирани класни стаи. Подчертани бяха усилията на Община Ловеч да създаде приятни и модерни условия в ловешките училища чрез проекти, реализирани по европейски програми.
Заместник-кметът Венцислав Христов връчи на директора на училището Илица Петрова три важни исторически книги от местни автори за миналото на Ловеч.
Прочетен бе поздравителен адрес от началника на Регионалното управление на образованието Еленко Начев. Поздравителни адреси бяха получени от областния управител Георги Терзийски, от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, от Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.
В празничната програма участваха децата от Вокалната група с ръководител Първолета Съботинова. С много настроение бяха посрещнати изпълненията на солистите Преслава Тодорова и Иво-Константин. Бурни аплодисменти получи и първокласникът Кристиян Василев, който рецитира стихотворението „В първи клас“.
Под звъна на училищното звънче първи към класните стаи се отправиха първокласниците.
В първия учебен ден родители и ученици подкрепиха благотворителните кампании в помощ на Ники и Марая.