ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Проект на ОУ „Васил Левски“ отново на Националната олимпиада по гражданско образование

Проектът на ОУ „Васил Левски“ в Ловеч „Да върнем Музеите в училище“ бе класиран с 86.5 точки и бе допуснат до Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование. Той ще се проведе в Трявна от 19 до 21 април. Екипът от ученици, разработили проекта са Стела Карамишева, Стела Драгоманска, Елена Димчева, Катерина Събевска, Иван Василев и Николета Маринова от 7. а клас.
Основната идея на проекта „Да върнем Музите в училище” е насочена към необходимостта от нарастване ролята на изкуството и културата при обучението на учениците с цел противодействие на изчезващите нравствени ценности в нашето общество. В проекта е заложено разбирането, че активното приобщаване на децата към театъра, музиката, изобразителното изкуство, скулптурата, киното и др., е добър начин за възпитание на чувства, естетически усет и духовни опори, които да се противопоставят на нарастващото влияние на кича и чалгата и да се постигне европейско качество на образованието.
„С проекта целим да покажем как е възможно при действащите учебни програми да се засили присъствието на изкуството и културата в училище. От една страна целим да споделим нашия опит от заниманията по интереси в училище „Васил Левски“, свързани с различни изкуства, а от друга страна да подкрепим идеята на МОН за изнесени часове на обучение в театри, музеи и галерии и др.“, разказа Марияна Варчева, преподавател по история и цивилизации.
Проектът е насочен към привличане в училище външни специалисти, свързани с изкуството и културата, които да работят съвместно с учителите и да се създадат клубове по интереси.
„Ние мислим, че ако училището трябва да ни подготвя за живота, то трябва да изгражда личности не само със знания и умения, но и с ценностна система и естетически усет, които се формират най-вече при срещите с изкуството. С реализацията на нашите идеи смятаме, че ще създадем условия за нов тип съвременна учебна среда, в която ще можем да изграждаме важни умения и нагласи, свързани с реализацията на личността в обществото, смятат седмокласниците.