ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Педагози от ОУ „Васил Левски“ бяха на работна среща в Турция

Педагози от ОУ „Васил Левски“ се завърнаха от първата международна среща по проекта STEM+A AROUND US, която се проведе от 26до 30 ноември в Турция. Проектът е по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“. Проектът е финансиран с 24405 евро и ОУ „Васил Левски“ ще работи по него през следващите 24 месеца от 2018 до 2020 год.

STEM+A AROUND US е стратегическо партньорство между училища от 6 държави: Испания, Италия, Полша, Унгария, Турция и България.Основната цел на проекта е насочена към развитие на знанията и уменията на учениците в областта на математиката, науката, инженерството и технологиите и изкуството. Работният език за участниците в проекта е английски език.

Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделените предмети в учебната програма в един нов по мащабен проект. STEM е нов начин, за изучаване на заобикалящия ни свят. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище, което води до развитието на базови способности у всяко едно дете, а именно: лесна приспособимост, развиване на критично мислене, адаптивност в бързо и непрекъснато променяща се среда. Учениците ще обогатят знанията си по английски език, ще имат възможност да използват езика в реална среда и ще добият нови социални умения.

На проведената учителска среща в град Измит, Турция, бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта и бяха проведени обучителни и практически занимания в Научния център в град Измит, свързани с използването на 3Д принтери, проектиране и кодиране на роботи, използване на различни софтуерни продукти. Беше споделен полезен опит и добри практики. Домакините от турска страна организираха посещения в Музея на земетресенията, създаден след разрушителното земетресение в Измит през 1990 год.,  както и в градовете Таракли и Гьонюк, запазили автентичната атмосфера и архитектура на традиционните стари турски къщи.

В рамките на проекта предстоят още пет международни срещи с ученически обмен в Италия, Унгария и България през 2019 година и Испания и Полша през 2020 година.