ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"