ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Обучение за реакция при наводнения и последващи кризи бе проведено с учениците от четвъртите класове от ОУ "Васил Левски"

С учениците от четвъртите класове се проведе 5 дневно обучение за реакция при наводнения и последващи кризи в сградата на Технически университет - Ловеч .То се организира по проект на: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, със съдействието на БЧК.
Включени са теми свързани с природни явления и възможни бедствия, начини на оповестяване при извънредни ситуации. Проведени са: практически обучения, игри, рисунка, строене на дига. Изработиха макет на град и водоизточник със симулация на наводнение при полеви условия.
Обучението е полезно и приятно за децата и завърши с връчване на грамоти за добро представяне.
Лектори:
Милко Минков - оперативен дежурен в РДПБЗН-Ловеч
Генади Цанков – инспектор по защита на населението в РСПБЗН - Ловеч
Георги Петков - инспектор в СДПБЗН - София
Найден Христов - главен инспектор пожарогасителна и спасителна дейност - Ловеч
Николай Василев Христов - н-к главен инспектор РДПБЗН - Тетевен
Христофор Мончев - инспектор ОЦ РДПБЗН - Ловеч
Петя Николова – инспектор РСПБЗН - Ловеч
Пламен Добрев - инспектор РСПБЗН - Ловеч
Ръководители на групите:
Вергиния Анастасова
Бисерка Влаева
Първолета Съботинова
Светла Стоянова

Виж снимки