ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Обменен на идеи, постижения, опит и образователни иновации в Добрич

От 26 до 29 април и от 10 до 13 май 2022 г., по време на два обмена, иновативните ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч и ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич обединиха усилия и време за работа по постигане на обща цел – повишаване качеството на образованието, чрез обмен на иновативни практики. Учителите показаха и споделиха резултатите от добрите практики, които са припознали като полезни и са приложили в училище
В периода 10 – 13 май 2022 г. учители и ученици от ОУ „Васил Левски“ бяха на гости в ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич, които този път бяха домакин на партньорска среща по Национална програма „Иновации в действие“.
Участваха учители и от две неиновативни училища - СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Антоново, обл. Търговище и НУ „Васил Левски“ – гр. Лозница, обл. Разград.
По време на мобилността учители и ученици се запознаха със STEM центъра в ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич. Училището е иновативно от 2019 година. „Целта на този нов модел е да “разчупи” училището като концепция, да го направи по-привлекателно за учениците, по-приятна работна среда за учителите и да изпробва в реална среда модерните практики, които все още не намират своето място в образователната ни система.“ споделят от ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич.
Домакините представиха своите постижения. Гостите наблюдаваха:
• Иновативна мисия със STEM науки „Туристически агент“. Ваканция в Слънчевата система (начален етап);
• Приключенията на учениците в STEM центъра (прогимназиален етап - часове по ФУЧ);
• Мисия „Интересни опити“ (интегриран урок по химия и изобразително изкуство).
Училището работи основно с Red Paper Plane - социална иновация, която от 6 години създава проектно-базирано обучение с дизайн мислене за семейна и учебна среда. Традиционният урок, в който учителката обяснява, а учениците повтарят и запомнят, е заменен с часове по дизайн мислене.
По време на кръглата маса учителите от ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич направиха ретроспекция на проведените иновативни уроци и представиха част от готовите продукти като резултат от работата им с учениците. Всички участници споделиха нововъведения и добри педагогически практики. Учители и ученици получиха сертификати за участието си в срещата.
Работата по време на мобилността потвърди, че такива обмени са условие за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот, както и създаването на професионални общности между училища с общи цели.