ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч
Основно меню

Неучебни дни

На основание Заповед № РД09-56 от 17.01.2023 г. на Министъра на образованието и науката са определени за неучебни дните от 18.01.2023 г. до 24.01.2023 г. включително за учениците от I до ХII клас в училищата на територията на област Ловеч..

Заповед РД-01-56/ 17.01.2023 г.