ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч
Основно меню

Наши деца с отличия за картички в конкурса „Коледни вълшебства“

Директорът на ОУ „Васил Левски“ Илица Петрова връчи наградите от ученическия конкурс за изработване на коледна картичка на тема „Коледни вълшебства“. Организатори са Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ - Ловеч. и Община Ловеч. Участваха 236 картички от училища на територията на Община Ловеч.
От ОУ „Васил Левски“ за рисувана картичка /деца 1-4 клас/ е отличена Божидара Манова 4 „б“ с поощрителна награда.За апликирана картичка първо място печели Румен Тодоров от 3 „а“ клас, а второ място – Теодор Атанасов от 2 „б“ клас. В тази категория има и една поощрителна награда – Пламен Мирчески от 1 „а“ клас.
С първа награда е и Йоана Дренска от 1 „б“ клас за сгъваемо-пространствена коледна картичка. Трето място пък печели Християна Илиева от 4 „б“ клас.
Във възрастовата група 5-7 клас Паолина Иванова от 6 „в“ е на първо място. С втора награда е и Галиана Атанасова от 2 „б“ клас.