ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Литературен конкурс

Литературен конкурс на тема:
„ Какво е за мен Левски?“ - за ученици от I–IV клас;
„Аз съм посветил себе си на отечеството“ Васил Левски - за ученици от V – VII клас
Цели на конкурса:
- да стимулира творческите заложби на учениците;
- да се даде възможност на младите хора да изразят своето отношение към Васил Левски;
- да възпитава в родолюбие и граждански дълг бъдещото поколение на България.
Описание на конкурса: Животът, делото и личността на Апостола са повод за национална гордост, вдъхновение и единение на всички българи. Левски е в нашите сърца, безспорен символ за безрезервна любов към Родината, смелост и саможертва в името на народа. Неговият живот е отдаден на голямата цел – свободата и независимостта на българския народ и това обезсмъртява неговото дело и личност.
Участници – ученици от I – VII клас, разделени в две възрастови групи:
- първа - от I – IV клас;
- втора – от V – VII клас.
Условия за участие:
- жанрове: есе, стихотворение, съчинение и разказ;
- всеки участник може да представи по една творба в някой от четирите жанра;
- трябва да са с обем до две страници, написани на Word (формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12 пункта);
- под всяка творба да се отбележи - име и фамилия, училище, клас;
- могат да участват само произведения, които не са публикувани и не участват в други конкурси;
- творбите не се връщат.
Срок за изпращане – 11.02.2021г.