ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „МОЯ СТРАНА, МОЯ БЪЛГАРИЯ”

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „МОЯ СТРАНА, МОЯ БЪЛГАРИЯ”
Цел на конкурса: Насърчаване на млади таланти в областта на изобразителното изкуство да пресътворят с различни техники представите си за българското, за големите личности на България, за миналото и традициите, както и за съвременния живот.
Условия за участие:
- деца от I – VII клас;
- рисунките да бъдат по един брой от автор;
- формат – 35/50;
- техники – няма ограничения;
- на гърба на всяка рисунка да има следната информация – трите имена, навършени години, клас, училище, град.
Класиране: Ще се извърши в три възрастови групи:
Първа група – ученици от I до III клас.
Втора група – ученици от IV до V клас.
Трета група – ученици от VI до VII клас.
Рисунките се предават на преподавателите по изобразително изкуство до 04.02.2019г.

За повече информация: Детска рисунка