ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч
Основно меню

Историкът Пенка Чернева към учениците в ОУ „Васил Левски“:

Гордейте се с Ловеч и пазете спомена за вашите предци
Историкът Пенка Чернева представи пред ученици от ОУ „Васил Левски“ книгата си „Ловчански приноси“. Събитието бе организирано по повод Националната седмица на четенето и в навечерието на Деня на будителите. Директорът Илица Петрова поздрави авторката, която не скри, че с удоволствие е отговорила на поканата за среща, защото самата тя е учила в ОУ „Васил Левски“.
Пенка Чернева е историк, дългогодишен служител в Държавен архив – Ловеч, където се пазят ценни документи от миналото на града и региона. Въз основа на тях и запазените лични архиви в институцията е написала и книгата.
Авторката направи мултимедийна презентация на документалния сборник и разказа на учениците за известни лекари общественици като Параскев Стоянов, д-р Илия Еврев, д-р Крум Иванов, за родовете Съеви и Караконовски. Не по-малко интересни за учениците бяха и разказите за музикалните дейци на Ловеч, за приноса на Панайот и Любомир Пипкови, за диригенти и учители по музика в града, известен с музикалните си традиции, за почетни граждани на Ловеч.
Любопитно за децата бе, че зад познатите им имена на ловешки улици, къщи и сгради стоят реални личности с принос за културното или материалното възмогване на града. Мнозина от тези ловчалии са правили щедри дарения. Пенка Чернева увлекателно разказа за Ненчо Рашов, който е събирал народни песни и който е дарил къщата си на Ловеч. За децата бе интересно да разберат, че днес тази къща е част от Етнографския комплекс в Ловеч.
Много от тези видни личности са преминали през много трудности и разочарования, но те са продължили, не са се отказвали и техните дела се помнят и днес, каза Пенка Чернева. Тя пожела на младите хора да следват мечтите си и да се гордеят със своя град. Да не забравят, че в него са живели и творили не само големи лекари, музиканти, историци, но и хора с големи сърца, обърнати към проблемите на обществото.
В края на срещата Пенка Чернева подари на всички участници книгата си „Ловчански приноси“ с автограф. Книгата е издадена с подкрепата на фонд „Култура“ на Община Ловеч.