ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Иновативен урок Играя и се уча на математика

В V а клас на 28.4.2022 г. бе наблюдаван иновативен урок „Играя и се уча на математика“, с преподавател Даниела Цочева. Часът протече като състезателна игра между три отбора, всеки излъчил свой говорител, който да представя решенията на задачите. Отборите се оценяваха точково за вярно решение ва задача и с бонус точки за време.
Използвани бяха продукти на динамичния софтуер GeoGebra, а задачите бяха от раздела „Лица на геометрични фигури“. Целта на урока и работата с готови и динамични фигури е да развие виждането на елементите, перпендикулярност, успоредност, разстояние от точка до права и затвърждаване и създаване на умения за работа в квадратна мрежа. Тези задачи са за задълбочена подготовка за НВО в VІІ клас, които през последните години са част от задачите (материал от учебно съдържание V клас) за изпита. Използвайки продуктите на Виртуалния училищен кабинет по математика се пести време, решават се много повече задачи и се развива въображението и мисленето на учениците. Състезателният характер на играта ги прави по-концентрирани, активни и екипни, при работа в отбори.