ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

ЕЗИКОВО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЕВСКИ – МОЯТ ПАТРОН”

ВЪТРЕУЧИЛИЩНО ЕЗИКОВО СЪСТЕЗАНИЕ
„ЛЕВСКИ – МОЯТ ПАТРОН”
Състезанието се провежда в навечерието на годишнината от гибелта на Апостола
Цел – да се даде възможност за творческа изява на учениците, да коментират мисли на Дякона, да покажат знания и умения за владеене на езиковите норми.
Регламент: Участват ученици от V до VII клас, разделени в две възрастови групи:
-Първа – V и VI клас - участват в смесени екипи /три отбора от петима ученици/;
-Втора – VII клас - се състезават индивидуално, писмено.
Класиране:
- Първа група – отборно;
- Втора група – индивидуално.
Срок за определяне на участниците – 08.02.2019г.
Провеждане – 14.02.2019г.

За повече информация: Езиково състезание