ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч
Основно меню

Директорът на ОУ „Васил Левски“ с награда от СБУ за най-добър социален партньор

Директорът на най-голямото основно училище в Ловешка област ОУ „Васил Левски“ Илица Петрова бе наградена от Синдиката на българските учители с плакет „Директор на годината -2021“ за постигнати високи резултати и съвместна дейност със Синдиката на българските учители през 2021 г. и личен принос за развитие и усъвършенстване на социалното партньорство. Наградата бе връчена пред учителския колектив от Румяна Чакърова, областен координатор на синдиката.
“Най-добър социален партньор- ДИРЕКТОР” е отличие, което се дава от СБУ, като предложението се обсъжда от областна комисия на синдиката.
„Това е признание за моята работа в партньорство със синдикалната организация на нашето училище. Винаги съм се чувствала част от колектива. Важен е добрият тон, екипната работа, само тогава се постигат успехи“, каза директорът Илица Петрова. Тя е директор на ОУ „Васил Левски“ - Ловеч от 2011 г. Преди това е била заместник-директор в същото училище. Познава в детайли работата в средното образование и е председател на областната структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.
„Винаги съм се стремяла да осигуря модерна образователна среда за учениците и колектива и затова вече разполагаме със санирано училище, чудесен двор, технически оборудвани класни стаи. Дори за почистването на сградата са подсигурени машини “, сподели директорът на ОУ „В. Левски“.
От четири години училището е иновативно. В уловията на пандемия са подсигурени лаптопи за работа в ОРЕС. Осигурява се и интернет за учениците в електронна среда, които имат нужда.
В ОУ“Васил Левски“ – Ловеч 100% от колектива членуват в СБУ. Това е най-голямата синдикална организация в общината – 60 души. В училището се сключва КТД редовно, като клаузите му се изпълняват от директора. Редовно се изплащат всички допълнителни трудови възнаграждения, заложени в КТД и вътрешни правила за работна заплата.
Всяка година от училищния колектив има желаещи за курсовете за квалификация към ДИУУ и СБУ, като директорът също се включва. Това е мотивация за добри постижения в резултатите.
Училището работи по редица проекти : „Еразъм+“, проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП „Наука и образоване за интелигентен растеж 2024-2020“, НП „Иновации в действие“ и други национални програми.