ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Деца на ОУ Васил Левски рисуваха за мир на Земята

Ученици от ОУ „Васил Левски“ се включиха в инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Ловеч по повод 1 юни - Международния ден на детето.
Отбор от талантливи художници на училището рисува на асфалт на тема „Да бъде мир на Земята“.
В инициативата се включиха още пет училища на територията на Община Ловеч.
Чрез рисунките си учениците изобразиха през своя поглед детството като символ на мира. Училищата получиха тебешири и тениски с логото на кампанията за награди.
Предоставените тебешири бяха използвани по време на Спортния празник на училище „Васил Левски“, в който част от учениците рисуваха на асфалт по същата тема.