ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Четвъртокласници и петокласници заедно в Коледно състезание по български език

В час по български език влязоха заедно петокласници и четвъртокласници за специално коледно състезание. Учениците от 4.б клас посрещнаха учениците от 5.б клас с коледна песен, а после четвъртокласниците се разделиха на отбори с най-известните имена на джуджета на Дядо Коледа - Буши Вечнозеления, който е направил машината за играчки, Алабастър Снежната топка – джуджето, което прави списъка с послушните и непослушни деца, Мери Захарния бонбон, която отговаря за коледните лакомства, Шини Упатрий – най-старият приятел на Дядо Коледа.
Към всеки отбор имаше по един петокласник, чиято задача бе да помага на отбора. Петокласниците бяха с имена на елени на Дядо Коледа – Дашър беше Мирослава, Комета – Карина, Донър – Андриан и Рудолф – Ивана.
Състезанието премина в пет кръга. Първият бе „Мога да пиша красиво“ и четвъртокласниците наистина се справиха отлично с диктовка за Дядо Коледа. Всеки член на отбора спечели точки за краснопис и правилно писане.
В останалите кръгове работата бе екипна, а отборите трябваше да покажат знания по правопис, за прилагателните имена и глаголите, синоними и сродни думи. Най-забавни бяха игрословицата и откриване на думи в мрежа.
Победител в оспорваната надпревара стана отборът „Шини Упатрий“. Резултатите бяха записани и пресметнати от петокласника Петър Драгнев.
В края на часа петокласниците показаха презентация на измислена от тях коледна приказка. Тя бе написана по модела на вълшебните приказки.
Часът се проведе под ръководството на класния ръководител на 4.б клас Борислава Колева и Жанина Илиева, преподавател по български език и литература на петокласниците. Гост на открития час бе директорът на училището Илица Петрова.
Инициативата е традиционна и целта й е да се осъществява приемственост между учениците от различните степени на образованието.