ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

90 ученици от ОУ „Васил Левски“ се включиха в онлайн среща по „Еразъм+“

Деветдесет ученици от 5 и 6 клас на ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч и пет учители се включиха в международна онлайн среща, която се проведе в периода 10.05.2021 – 14.05.2021 год. с ученици и учители от Испания, Италия, Унгария, Турция и Полша по програма „ЕРАЗЪМ +“, проект “STEM + A AROUND US”.
“STEM + A AROUND US” е проект по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“, финансиран с 24 405 евро, по който училището работи от 2018 год. Проектът акцентира върху обучението чрез интеграция на отделените предмети, които децата изучават в училище и връзките между тях. Активното участие чрез практическо приложение и преживяване на наученото са основните принципи залегнали в този образователен модел. Това води до развитието на такива базови способности у всяко едно дете като: лесна приспособимост, адаптивност в бързо и непрекъснато променяща се среда и умения за работа в екип.
При реализирането на дейностите по проекта бяха осъществени мобилности в Турция, Италия, Унгария и България, но след разпространението на COVID 19 и наложените противоепидемични мерки в различните държави се наложи международните срещи в Испания и Полша да бъдат проведени онлайн.
В рамките на онлайн срещата испанският екип беше организирал много и разнообразни интерактивни дейности, насочени към развитие на знанията и уменията на учениците в областта на математиката, науката, инженерството, технологиите и изкуството. Работният език за участниците беше английски език. Чрез използването на различни софтуерни продукти като “GeoGebra” и “SketchUp” децата изготвиха свои модели на Танграм пъзели, както и проекти за 3D Танграм ключодържатели. Участваха в изследователски задачи, свързани с различните източници и форми на енергия в природата, начините за нейното спестяване и опазването на околната среда. Изготвиха и представиха свои проекти. Чрез “LearningApps” се включиха в различни образователни игри.
Децата от различните държави разказаха как се е променил живота им в обстановката на разпространението на COVID 19, споделиха полезен опит и добри практики от обучението онлайн, през което всички държави – партньори преминаха в различен етап.
Освен че ученици и учители имаха възможност да общуват на английски език и да подобрят своите знания и умения, тази среща беше поредното доказателство, че независимо от обстоятелствата, ние продължаваме да общуваме, да създаваме и поддържаме приятелства, да учим заедно и да се грижим за света около нас.