ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Дни за провеждане на НВО, както следва:

 ІV кл

  • Български език и литература – 27 май 2020г. - начало 10,00 часа
  • Математика – 28 май 2020г. - начало 10,00 часа

VІІ клас

  • Български език и литература – 09 юни 2020г. - начало 09,00 часа
  • Математика – 11 юни 2020г. - начало 09,00 часа
  • Чужд език /по желание на ученика/ - 17 юни 2020г. - начало 09,00 часа

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности