ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина и училището

Министерството на образованието и науката си партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел в изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците.
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция, ;Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/flles/SafeNet_DAZD2020.pdf

ПРАВИЛА

Правилата за безопасен интернет, идеите на Асоциация „Родители“, а към брошурата на ДАЗД

За сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители” https://drive.google.com/flle/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing